Struktury i podziały społeczne cz. 2

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.
Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Encyklopedia PWN, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
  • Konflikt personalny – energia twórcza czy niszcząca biznes?, 7.04.2016 r., dostępny w internecie: publicrelations.pl [dostęp 4.01.2020 r.].
  • Z. Czekanowski, Konflikt jako szczególny problem w zespole, dostępny w internecie: tnkul.pl [dostęp 4.01.2020 r.].
  • CBOS, Stosunek Polaków do nierówności społecznych. Komunikat z badań CBOS, 85/2017, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 3.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida