Styl homerycki

Autor:
Dariusz Dybek

Bibliografia:

 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 68.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 61–62.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 6–12.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 3.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 104.
 • Źródło: Jerzy Łanowski, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 80–81.
 • Źródło: Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, Warszawa 2004, s. 30–31.
 • Źródło: Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 1992, s. 110.
 • Źródło: Słownik terminów literackich, red. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 491.
 • Źródło: Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 1992, s. 108.
 • Źródło: Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 11–12.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida