Styl i stylizacja językowa

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, [w:] Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, Art. 7.
  • Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1952.
  • Bruno Schulz, Sierpień, [w:] tegoż, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, red. U. Srokosz, Kraków 1993.
  • Wacław Potocki, Bigos w żałobie, [w:] tegoż, Co ma wisieć nie utonie, red. J. Barylanka, wybór J. Barylanka, Rzeszów 1988.
  • Halina Kurkowska, Stanisław Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida