Świat ballad Adama Mickiewicza. Podsumowanie wiadomości

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stała się nam nowina, [w:] Pieśni ludu polskiego, oprac. O. Kolberg, Warszawa 1857, s. 13.
  • Źródło: Maria Żmigrodzka, „Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr zeszyt specjalny, s. 144–148.
  • Źródło: Marta Piwińska, Ballady i romanse, „Teksty Drugie” 1995, nr 6, s. 38–39.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Lilije, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 166–178.
  • Źródło: Marta Piwińska, Ballady i romanse, „Teksty Drugie” 1995, nr 6, s. 42.
  • Źródło: Kazimierz Cysewski, „Ballady i romanse” – przewodnik epistemologiczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, t. 3, s. 99.