Świat na przełomie wieków

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: R. Ranosz, Organizacja i handel uprawnieniami do emisji CO2, Polityka Energetyczna, t. 11, zeszyt 2, 2008, s. 85.
  • Źródło: A. Pasek-Gawlikowska, Kultura masowa i co dalej...? Rozprawy społeczne, t. 2 (VIII), 2013, s. 57.
  • Źródło: M. Juza, Perspektywy rozwoju kultury popularnej w obliczu nowych mediów, w: Oblicza nowych mediów, red. A. Ogonowska, Kraków 2014, s. 12.
  • Źródło: Protokół z Kioto do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dziennik Ustaw nr 203, poz. 1683 i 1684.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida