Świat (poema naiwne) Czesława Miłosza cz. I: konstrukcja przestrzeni

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Źródło: Krzysztof Stala, "Święte słowo jest". Miłoszowskie paradoksy bycia, „Znak” 1993, t. 5, s. 23.
 • Źródło: Słońce, [w:] Świat (poema naiwne).
 • Źródło: Czesław Miłosz, Słońce.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Odnalezienie.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Trwoga.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Przy piwoniach.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Przypowieść o maku.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Z okna.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Zaklęcia ojca.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Obrazki.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Schody.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Ganek.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Furtka.
 • Źródło: Jacek Łukasiewicz, Przestrzeń "świata naiwnego": o poemacie Czesława Miłosza "Świat", „Pamiętnik Literacki” 1981, t. 72/4, s. 96–97.
 • Źródło: Jacek Łukasiewicz, Przestrzeń "świata naiwnego": o poemacie Czesława Miłosza "Świat", „Pamiętnik Literacki” 1981, t. 72/4, s. 88–89.
 • Źródło: Andrzej Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 348–349.
 • Źródło: Jacek Łukasiewicz, Przestrzeń "świata naiwnego": o poemacie Czesława Miłosza "Świat", „Pamiętnik Literacki” 1981, t. 72/4, s. 87.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Późna dojrzałość, [w:] Druga przestrzeń.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Dwór, [w:] Na brzegu rzeki.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Miłość, [w:] Ocalenie.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Nadzieja, [w:] Ocalenie.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Wiara, [w:] Ocalenie.
 • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Ogólniki, [w:] Cyprian Kamil Norwid, Vade-mecum, oprac. Józef Franciszek Fert, Wrocław 2003, s. 13–14.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Moja wierna mowo, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 608–609.
 • Źródło: Jan Błoński, Miłosz jak świat.
 • Źródło: Czesław Miłosz, W Warszawie, [w:] Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie, s. 239–240.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Przedmowa, [w:] Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 155.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida