Świat (poema naiwne) Czesława Miłosza cz. II: Wiara, NadziejaMiłość

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Łukasiewicz, Przestrzeń "świata naiwnego": o poemacie Czesława Miłosza "Świat", „Pamiętnik Literacki” 1981, t. 72/4, s. 92.
  • Źródło: Krzysztof Stala, "Święte słowo jest". Miłoszowskie paradoksy bycia, „Znak” 1993, t. 5, s. 23.
  • Źródło: Hymn o miłości , [w:] 1 List do Koryntian 13, 1–13.
  • Źródło: Miłość, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 60.
  • Źródło: Nadzieja, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 58.
  • Źródło: Wiara, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 56.
  • Źródło: Jan Błoński, Miłosz jak świat (fragmenty).