Świat rytuałów. Religia starożytnego Rzymu.

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Minucjusz Feliks, Oktawiusz, cyt. za Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, s. 11
  • Cyceron Marek Tulliusz, O naturze bogów, 72.
  • Veyne Paul, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.
  • Simon Marcel, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992.
  • Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, Wrocław 1987.
  • Słownik kultury antycznej, red. Ryszard Kulesza, Warszawa 2012.
  • św. Augustyn, cyt. za: Jaczynowska M., "Religie świata rzymskiego", Warszawa 1987, s. 21-22.
  • Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność., Warszawa 2010, s.792..
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida