Symbole w Apokalipsie św. Jana

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ap 1, 1-2, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1771.
  • Źródło: Ap 6, 1-17, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1780–1781.
  • Źródło: Ap 12, 1-5, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1789–1790.
  • Źródło: Ap 13, 1-2; 13, 18, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1791–1792.
  • Źródło: Ap 20, 1-3; 20, 7-8; 20, 9-14, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1803–1805.
  • Źródło: Ap 21, 1-3; 21, 5; 21, 9-10; 21, 12; 21, 16; 21, 18-19; 21, 21-23, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1805–1807.
  • Źródło: Marie-Émile Boismard, L’Apocalypse, Paryż 1959, s. 8. Cytat za: Wilfrid J. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. Józef Marzęcki, Warszawa 1984, s. 545–546.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida