Symboliczne znaczenie Wesela Stanisława Wyspiańskiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Wyspiański, Wesele, oprac. Jan Nowakowski, Wrocław 1981, s. 254–258.
  • Źródło: Stanisław Wyspiański, Wesele, oprac. Jan Nowakowski, Wrocław 1981, s. 109–116.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida