System monopartyjny w państwie niedemokratycznym

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Przemysław Pacuła, Przyszłość Korei Północnej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, t. III-IV.
  • Źródło: Szlakami.pl, Ustrój Watykanu, dostępny w internecie: szlakami.pl [dostęp 9.09.2020 r.].
  • Źródło: Robert Stefanicki, Czego Chiny szukają na Białorusi, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 9.09.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida