System partyjny – rodzaje i funkcjonowanie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bogusław Banaszak, Artur Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992, s. 152–153.
  • Źródło: Marek Barański, Anna Czyż, Rafał Glajcar, Sebastian Kubas, Marek Migalski, Robert Rajczyk, Marek Tyrała, Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 2018, s. 18.
  • Źródło: Model skandynawski systemu partyjnego – ciągłość i zmiana, 4.05.2006 r., dostępny w internecie: psz.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Źródło: Małgorzata Lorencka, Włoski system partyjny. Studium politologiczne, Katowice 2007, s. 18.
  • Źródło: koltci, System dwu- czy wielopartyjny, dostępny w internecie: steemit.com [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Źródło: Włodzimierz Zakrzewski, W sprawie klasyfikacji systemów partyjnych, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 1961, nr 10, s. 47.