System partyjny – rodzaje i funkcjonowanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Banaszak Bogusław, Preisner Artur, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992.
  • Barański Marek, Czyż Anna, Glajcar Rafał, Kubas Sebastian, Migalski Marek, Rajczyk Robert, Tyrała Marek, Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 2018.
  • Model skandynawski systemu partyjnego – ciągłość i zmiana, 4.05.2006 r., dostępny w internecie: psz.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Lorencka Małgorzata, Włoski system partyjny. Studium politologiczne, Katowice 2007.
  • koltci, System dwu- czy wielopartyjny, dostępny w internecie: steemit.com [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Zakrzewski Włodzimierz, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 1961, nr 10.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida