System partyjny a system wyborczy – Polska i inne kraje

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zelia Penney, Systemy wyborcze, dostępny w internecie: slideserve.com [dostęp 8.06.2020 r.].
  • Źródło: Jacek Haman, Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne, dostępny w internecie: cadr.eu [dostęp 9.06.2020 r.].
  • Źródło: Agnieszka Nitszke, System partyjny Niemiec, dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 9.06.2020 r.].
  • Źródło: Błażej Choroś, Paradoksy brytyjskiego systemu wyborczego, [w:] Antynomie polityczności : artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, red. Kamil Minker, Lech Rubisz, s. 50.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida