System partyjny partii hegemonicznej w państwie niedemokratycznym

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Front Narodowy (Czechosłowacja), dostępny w internecie: pl.qwe.wiki [dostęp 19.08.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 19.08.2020 r.].
  • Źródło: Andrzej Stelmach, System partyjny, Poznań 1993, s. 62.
  • Źródło: Miejski Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kaletach, Dzieje twórcy, dostępny w internecie: szukajwarchiwach.pl [dostęp 19.08.2020 r.].
  • Źródło: Aleksander Ch. Machnienko, System wielopartyjny w krajach demokracji ludowej, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 19.08.2020 r.].
  • Źródło: Michał Słowikowski, Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, 2019 r., dostępny w internecie: cyfroteka.pl [dostęp 29.09.2020 r.].
  • Źródło: Luise Güth, Między Gorbaczowem a zjednoczeniem Niemiec. Blokady okręgu Rostock w ostatnich latach NRD, „Studia Maritima” 2014, nr XXVII/2.