System polityczny – różne ujęcia

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Encyklopedia politologii, red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki, 1999.
  • Encyklopedia PWN: System polityczny, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: System rządów, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Andrzej Antoszewski, System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Almond Gabriel Abraham, A developmental approach to political systems, [w:] White Lynn T., Kabashima Ikuo, Political System and Change: A World Politics Reader, tłum. Paulina Wierzbińska, Princeton 1986.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida