System polityczny – różne ujęcia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia politologii, red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki, 1999, s. 208.
  • Źródło: Encyklopedia PWN: System polityczny, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: System rządów, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Źródło: Andrzej Antoszewski, System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 8.10.2020 r.].
  • Źródło: Gabriel Abraham Almond, A developmental approach to political systems, [w:] Lynn T. White, Ikuo Kabashima, Political System and Change: A World Politics Reader, tłum. Paulina Wierzbińska, Princeton 1986, s. 46.
  • .