System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, 2002 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.02.2021 r.].
  • Źródło: Ustroje państw współczesnych, red. Wiesław Skrzydło, Lublin 2002, s. 176–177.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 11.02.2021 r.].