System polityczny współczesnych monarchii absolutnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Oliwa, Znaczenie rodziny królewskiej w praktyce ustrojowej i politycznej monarchii arabskich: Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Maroka, dostępny w internecie: czasopisma.marszalek.com.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Źródło: Katarzyna Andrys, Polityka wizerunkowa haszymidzkiego Królestwa Jordanii ze szczególnym uwzględnieniem roli pierwszej damy, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Źródło: Hayssam Obeidat, Przemiany polityczne i gospodarcze w Jordanii po 1989 roku, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Marzena Mruk, Rywalizacja irańsko-saudyjska i jej wpływ na stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XXI wieku, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Stéphane Marchand, Arabia Saudyjska. Zagrożenie, tłum. Radosław Stryjewski, Warszawa 2004, s. 23–24.
  • Źródło: Łukasz Wójcik, Saudowie promują na świecie toksyczną wersję islamu, 21.03.2017 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 26.07.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Królestwa Arabii Saudyjskiej, tłum. Grzegorz Małachowski, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 26.07.2021 r.].
  • Źródło: Maciej Münnich, Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej, dostępny w internecie: ejournals.eu [dostęp 26.07.2021 r.].