System wyborczy

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Ferdynand Rymarz, Ferdynand Rymarz: Progi wyborcze – elementem demokratycznego systemu wyborczego, 8.05.2013 r., dostępny w internecie: studioopinii.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Dariusz Grzędziński, O co chodzi w JOW‑ach? Co by było, gdyby w Polsce obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze?, 12.05.2015 r., dostępny w internecie: polskatimes.pl [dostęp 19.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida