Szekspir na ekranie. Krótki przegląd filmowych adaptacji

Tekst: Tomasz Kłys

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.