„Szkoła cnót towarzyskich” – Teatr Narodowy w rozwoju polskiego oświecenia

Bibliografia:

  • Źródło: Karyna Wierzbicka-Michalska, Teatr warszawski za Sasów, Wrocław 1964, s. 75.
  • Źródło: Mieczysław Klimowicz, Narodziny polskiej sceny narodowej, [w:] tegoż, Oświecenie, Warszawa 1975, s. 91.
  • Źródło: Janina Pawłowiczowa, Teatr - zagadnienia sztuki scenicznej, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 716.
  • Źródło: Zbigniew Krawczykowski, Wojciech Bogusławski, Warszawa 1994, s. 136.
  • Źródło: Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977, s. 59.
  • Źródło: Zofia Wołoszyńska, Teatr Narodowy (dzieje instytucji), [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 704.
  • Źródło: Adam Kazimierz Czartoryski, O poezji dramatycznej, [w:] Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1974, s. 438.
  • Źródło: Karyna Wierzbicka-Michalska, Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 73.