Sztuka dyskutowania

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Anna Łagodzka, Filozoficzne dociekania w klasach I‑III, dostępny w internecie: http://bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=608&dirids=1.
  • Witkowska-Maksimczuk Beata, Elementy retoryki i erystyki w przykładach, Warszawa 2014.
  • Kotarbiński Tadeusz, O sposobach prowadzenia sporów.
  • Pszczółkowski Tadeusz, Umiejętność przekonywania i dyskusji.
  • Pszczółkowski Tadeusz, Taktyka maksymalistów i minimalistów.
  • Art. 175. Obowiązki i uprawnienia Marszałka Sejmu w toku obrad, dostępny w internecie: https://www.arslege.pl/obowiazki-i-uprawnienia-marszalka-sejmu-w-toku-obrad/k374/a30664/.
  • Ktoś taki jak ty nie może mieć racji, czyli argumenty ad hominem, dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/krzysztof-a-wieczorek-4-ktos-taki-jak-ty-nie-moze-miec-racji-czyli-argumenty-ad-hominem/.