Tadeusz Różewicz powinien dostać Nagrodę Nobla - list do komisji noblowskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Stanisław Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie, Kraków 2004, s. 6.
 • Źródło: Stanisław Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie, Kraków 2004, s. 25.
 • Źródło: Stanisław Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie, Kraków 2004 , s. 26–27.
 • Źródło: Michał Januszkiewicz, Różewicz – nihilista, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 42–48.
 • Źródło: Michał Januszkiewicz, Różewicz – nihilista, „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 54–55.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Grzech (frg.), „Czytelnia” 1963 r., dostępny w internecie: nowynapis.eu.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Nożyk profesora (frg.), Wrocław 2001.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Miłość do popiołów.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Przyszli żeby zobaczyć poetę.
 • Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, List nominacyjny do Pokojowej Nagrody Nobla 2007 roku, dostępny w internecie: http://www.president.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/52/649/1/list_nominacyjny_do_pokojowej_nagrody_nobla2.pdf [dostęp 23.02.2020 r.].
 • Źródło: Leszek Szaruga, Mężowie odpowiedzialni za losy świata nie dorośli do swoich zadań, dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/mezowie-odpowiedzialni-za-losy-swiata-nie-dorosli-do-swoich-zadan/ [dostęp 19.02.2020 r.].
 • Źródło: Karol Maliszewski, Różewicz a Nobel, dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/rozewicz-a-nobel/ [dostęp 19.02.2020 r.].
 • Źródło: Jan Stolarczyk, Sen King-Konga o ping-pongu, dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/sen-king-konga-o-ping-pongu/ [dostęp 19.02.2020 r.].