Teatr i dramat romantyczny

Tekst: Maciej Szargot

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Mostowska, Strach w Zameczku. Powieść prawdziwa, [w:] tejże, Moje rozrywki, t. I, Wilno 1809, s. 2–3.