Temperament – jego istota, źródła i wpływ na społeczne zachowania człowieka

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Strelau Jan, Zawadzki Bogdan, Psychologia różnic indywidualnych, Gdańsk 2008.
  • Marcin Charczyński, Temperament – to się przydaje, 2003 r., dostępny w internecie: psychologia.edu.pl [dostęp 1.02.2021 r.].
  • Jan Strelau, Temperament w pigułce, 2018 r., dostępny w internecie: charaktery.eu [dostęp 1.02.2021 r.].
  • Mikołajczyk Elżbieta, Samochowiec Jerzy, „Psychiatria” 2004, nr 1 (2).
  • Tadeusz Sankowski, Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej, 2001 r., dostępny w internecie: wbc.poznan.pl [dostęp 1.02.2021 r.].
  • Parandowski Jan, Alchemia słowa, Warszawa 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida