Teoria zmiany społecznej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • CBOS, Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena przemian po 1989 roku. Komunikat z badań CBOS, 2019 r., nr 76, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Markowska Barbara, „Zoon Politikon” 2014, nr 5.
  • Dawid Sześciło, Kiedy prawo może wywołać społeczną zmianę?, 1.01.2020 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Kozłowska Ewa, Łukowski Wojciech, „Zoon Politikon” 2014, nr 5.
  • Burke Edmund, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. Dorota Lachowska, Kraków 1994.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida