Teorie elit

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Żyromski, Socjologiczna teoria elity, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 30.06.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida