Terroryzm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • 6 rodzajów terroryzmu, 19.06.2019 r., dostępny w internecie: greenlane.com [dostęp 15.02.2021 r.].
  • Terroryzm: rodzaje i przyczyny, 11.09.2012 r., dostępny w internecie: konserwatyzm.pl [dostęp 15.02.2021 r.].
  • Terroryzm w UE: ataki, ofiary śmiertelne i zatrzymania w 2019 r., 4.11.2020 r., dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 15.02.2021 r.].
  • Borkowski Robert, Terroryzm, [w:] Konflikty współczesnego świata, red. Robert Borkowski, Kraków 2001.
  • de Montaigne Michel, Próby, Warszawa 1985.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida