To, co oczywiste

Autor:
tekst: Tadeusz Mincer, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, 2008.
  • Jak uczynić nasze myśli jasnymi?, [w:] Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, Warszawa 1997.