Topos raju

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Jean Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996, s. 20.
  • Mark Twain, Pamiętniki Adama i Ewy, tłum. T. Truszczyńska, Wrocław 1993.
  • Mojżyn Norbert, „Kultura - Media - Teologia” 2018, nr 3.
  • Staff Leopold, Ogród przedziwny, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1985.
  • Herbert Zbigniew, Sprawozdanie z raju, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Mikołajczak, Wrocław 2018.
  • Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. A. Świderska, Kęty 1999.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida