Topos raju

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Jean Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996, s. 20.
  • Źródło: Mark Twain, Pamiętniki Adama i Ewy, tłum. T. Truszczyńska, Wrocław 1993, s. 9–27.
  • Źródło: Norbert Mojżyn, Rajski ogród jako topos szczęścia w chrześcijańskiej komunikacji kulturowej, „Kultura - Media - Teologia” 2018, nr 3, s. 39–40.
  • Źródło: Leopold Staff, Ogród przedziwny, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1985, s. 71–72.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Sprawozdanie z raju, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Mikołajczak, Wrocław 2018, s. 307.
  • Źródło: Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. A. Świderska, Kęty 1999, s. 351–355.