Tragizm w dramacie antycznym. Antygona Sofoklesa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacqueline de Romilly, Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994, s. 86–87.
  • Źródło: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 540.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, oprac. H. Podbielski, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 45.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Eurypides, Sofokles, Antologia tragedii greckiej, oprac. S. S., wybór S. S., Kraków 1989, s. 306–307.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, tłum. K. Morawski, wybór S. Stabryła, Kraków 1989, s. 341–344.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Eurypides, Sofokles, Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, tłum. K. Morawski, wybór S. Stabryła, Kraków 1989, s. 323–325.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Eurypides, Sofokles, Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, tłum. K. Morawski, wybór S. Stabryła, Kraków 1989, s. 328–332.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Eurypides, Sofokles, Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, tłum. K. Morawski, wybór S. Stabryła, Kraków 1989, s. 311–316.
  • Źródło: Jacqueline de Romilly, Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994, s. 79.