Strona główna Trudna sztuka przemawiania
Powrót

Trudna sztuka przemawiania

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Etyka słowa, [w:] Anna Pajdzińska, Janina Puzynina, O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa, Wrocław 1995, red. Jan Miodek, Wrocław, s. 42.
  • Źródło: Lech Wałęsa, My, naród, Przemówienie w Kongresie USA, 15 listopada 1989, [w:] Wielkie mowy historii, red. Wiesław Władyka, Tadeusz Zawadzki, Piotr Zmelonek, Warszawa 2006, s. 280.
  • Źródło: Lech Wałęsa, My, naród, Przemówienie w Kongresie USA, 15 listopada 1989, [w:] Wielkie mowy historii, red. Wiesław Władyka, Tadeusz Zawadzki, Piotr Zmelonek, Warszawa 2006, s. 280.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Poeta i Świat, Odczyt Noblowski, 7 grudnia 1996, [w:] Wielkie mowy historii, red. Wiesław Władyka, Tadeusz Zawadzki, Piotr Zmelonek, Warszawa 2006, s. 330.
  • Źródło: Cyceron, De oratore, [w:] Jakub Zdzisław Lichański, Co to jest retoryka? , Kraków 1996, s. 5.
  • Źródło: Jarosław Kaczyński, Wystąpienie na Kongresie PiS - 01/07/2017.
  • Źródło: Stanisław Stroński, Obłuda, „Rzeczpospolita” 1922, s. 3.