Typy organizacji religijnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Poznań 2018, s. 51.
  • Źródło: Józef Kwapiszewski, Religie a sekty. Rozważania teoretyczne, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2005, nr 5, s. 165.
  • Źródło: Maria Sroczyńska, O potrzebie religii w ponowoczesnym świecie (refleksje socjologa), „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2018, nr 22, s. 173.
  • Źródło: Encyklopedia PWN: kościół, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 8.03.2021 r.].
  • Źródło: Wyznania religijne w Polsce 2015–2018, 28.02.2020 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 22.03.2021 r.].
  • Źródło: Marek Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000, s. 150.