Typy ustrojów politycznych

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., tłum. Tadeusz Mołdawa.
  • Marlena Śliwa, Społeczne i psychologiczne aspekty totalitaryzmu, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 5.03.20220 r.].
  • Mill John Stuart, O wolności, Warszawa 1999.
  • Kunicka‑Goldfinger Agata, Piłat Joanna, Podbielkowski Maciej, Repetytorium. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida