Umarł król, niech żyje lud. Proklamowanie Republiki Francuskiej i wojna z wrogami ojczyzny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Karamnjola, oprac. A. M. Skałkowski, wybór eksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799), Kraków 1923, s. 16–17.
  • Źródło: Uchwała Konwentu Narodowego (Konwencji Narodowej) o wydaniu wyroku na króla Ludwika XVI, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 500.
  • Źródło: Wypowiedzenie wojny Austrii przez Zgromadzenie Narodowe Francji 20 kwietnia 1792 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 498.
  • Źródło: Ludwik XVI do Fryderyka Wilhelma II, 3 grudnia 1791 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789–1799), oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 15.
  • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012, s. 214–216.
  • Źródło: Karmanjola, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789–1799), oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 16–17.
  • Źródło: Dekret o aktach stanu cywilnego, małżeństwie i rozwodzie z 20-25 września 1792, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, wybór Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 496–498.
  • Źródło: Odezwa Rady Wykonawczej Tymczasowej o straceniu króla z 1793 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 501.
  • Źródło: Ojczyzna w niebezpieczeństwie, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 259.