Umowa społeczna

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Thomas Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 107–115.
  • Źródło: J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, s. 231.
  • Źródło: J. J. Rousseau, Umowa społeczna, s. 19–20.
  • Źródło: R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 1999, s. 5.