Unia Europejska. Członkowie, kandydaci i państwa aspirujące do UE

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 21.11.2021 r.].
  • Łukasz Kaczmarczyk, Rola jedności i różnorodności kultur w Europie w tworzeniu wspólnej tożsamości kulturowej UE, 27.11.2012 r., dostępny w internecie: nck.pl [dostęp 21.11.2021 r.].
  • Mateusz Kicka, W 2025 roku możliwe kolejne rozszerzenie UE, 28.01.2019 r., dostępny w internecie: europapnews.pap.pl [dostęp 21.11.2021 r.].
  • Traktat o Unii Europejskiej, 7.02.1992 r., dostępny w internecie: oide.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
  • „Gazeta Wyborcza” 2005.
  • Pszczółkowska Dominika, „Gazeta Wyborcza” 2009.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida