Unia gospodarcza i walutowa

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Euro w Polsce. Przez pandemię znów nie spełniamy kryteriów, 4.01.2021 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 2.06.2021 r.].
  • Hubert Kozieł, Polityka EBC bije w zyski banków centralnych, 14.01.2021 r., dostępny w internecie: parkiet.com [dostęp 2.06.2021 r.].
  • Covid-19: reakcja UE na skutki gospodarcze, dostępny w internecie: consilium.europa.eu [dostęp 2.06.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida