Uniwersytety i szkoły wyższe – zasady kwalifikacji

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jakie studia wybrać w 2020 roku?, dostępny w internecie: otouczelnie.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
  • Źródło: Perspektywy, Ranking Uczelni Akademickich 2019, dostępny w internecie: ranking.perspektywy.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
  • Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 8.04.2020 r.].
  • Źródło: Monika Sewastianowicz, NIK: Jakość kształcenia na uczelniach pod znakiem zapytania, dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 24.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida