Upadek powstania listopadowego i przyczyny klęski

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Łojek, Szanse Powstania Listopadowego. Rozważania historyczne , Warszawa 1966, s. 155, 165–166.
  • Źródło: Tadeusz Łepkowski, Powstanie listopadowe, Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1987, s. 71.
  • Źródło: Mikołaj Gładysz, Łukasz Skupny, t. 1, wybór Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum, Gdańsk 2002, s. 171.
  • Źródło: Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 93–94.
  • Źródło: Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 93.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida