Uroki humańskiej perły – Sofijówka Stanisława Trembeckiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Wojciech Brzozowski, Joanna Jagiełło, Od „Zofiówki” do національного дендрологічного парка „софіївка”. Historia, przekształcenia i rewaloryzacja ogrodu pięknej Bitynki, „Rocznik Historii Sztuki” 2018 (XXXVI), s. 36.
  • Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1999.
  • Marcin Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830, Warszawa 2001.
  • Stanisław Trembecki, Sofijówka, Warszawa 2000.
  • Stanisław Trembecki, Sofijówka, Warszawa 2000.
  • Agnieszki Warnke, Jak opowiadają ogrody?, dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/artykul/jak-opowiadaja-ogrody [dostęp 7.05.2021 r.].