Uroki humańskiej perły – Sofijówka Stanisława Trembeckiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Wojciech Brzozowski, Joanna Jagiełło, Od „Zofiówki” do національного дендрологічного парка „софіївка”. Historia, przekształcenia i rewaloryzacja ogrodu pięknej Bitynki, „Rocznik Historii Sztuki” 2018 (XXXVI), s. 36.
  • Źródło: Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1999, s. 210.
  • Źródło: Marcin Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830, Warszawa 2001, s. 96.
  • Źródło: Stanisław Trembecki, Sofijówka, Warszawa 2000, s. 37.
  • Źródło: Stanisław Trembecki, Sofijówka, Warszawa 2000, s. 30–31.
  • Źródło: Agnieszki Warnke, Jak opowiadają ogrody?, dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/artykul/jak-opowiadaja-ogrody [dostęp 7.05.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida