W kręgu romantycznej melancholii. Wspomnienia Aleksandra Fredry na podstawie pamiętnika Trzy po trzy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Irena Jokiel, Pasja i milczenia. O życiu i twórczości Aleksandra Fredry w latach 1839‒1876, Częstochowa 1993, s. 102–103.
  • Źródło: Aleksander Fredro, Trzy po trzy, oprac. K. Czajkowska, Warszawa 1968, s. 69–70.
  • Źródło: Krystyna Czajkowska, Wstęp, [w:] Aleksander Fredro, Trzy po trzy, Warszawa 2014, s. 14.
  • Źródło: Aleksander Fredro, Trzy po trzy, oprac. K. Czajkowska, Warszawa 1968, s. 97–98.
  • Źródło: Aleksander Fredro, Ogłuchłem, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Warszawa 1962, s. 143–144.
  • Źródło: Aleksander Fredro, Trzy po trzy, oprac. K. Czajkowska, Warszawa 1968, s. 210.
  • Źródło: Aleksander Fredro, Trzy po trzy, oprac. K. Czajkowska, Warszawa 1968, s. 209–210.
  • Źródło: Marek Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, s. 79.