W żalu najczystszym… – rzeczywistość okupacyjna w utworach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Bibliografia:

 • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Ten czas, [w:] Antologia poezji polskiej, oprac. Jan Grzybowski, Katowice 2007, s. 772.
 • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, [w:] Antologia poezji polskiej, oprac. Jan Grzybowski, Katowice 2007, s. 772.
 • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, [w:] Antologia poezji polskiej, oprac. Jan Grzybowski, Katowice 2007, s. 770.
 • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Bohater, [w:] Antologia poezji polskiej, oprac. Jan Grzybowski, Katowice 2007, s. 776.
 • Źródło: William Szekspir, Hamlet, tłum. Maciej Słomczyński, Warszawa 2006, s. 73.
 • Źródło: Lesław Marian Bartelski, Debiut Jana Bugaja, [w:] Lesław Marian Bartelski, Genealogia ocalonych, Kraków 1963, s. 54–56.
 • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] Śpiew z pożogi, Warszawa 1974, s. 9.
 • Źródło: Kazimierz Wyka, Rzecz wyobraźni. List do Jana Bugaja, [w:] tegoż, Rzecz wyobraźni, Kraków 1977, s. 72.
 • Źródło: Kazimierz Wyka, K.K. Baczyński, Utwory zebrane, red. Kazimierz Wyka, Kraków 1961, s. 32.
 • Źródło: Wojciech Kudyba, Krzysztof Baczyński – poeta i żołnierz czasu spełnionej Apokalipsy, Warszawa 2019, s. 3.
 • Źródło: Andrzej Trzebiński, Pamiętnik, Warszawa 2014, s. 112.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida