Walka o wschodnią granicę

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Rzeczpospolita, , dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bunt_Żeligowskiego.
  • Odezwa wygłoszona przez Józefa Piłsudskiego do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego., , dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Odezwa_Naczelnego_Wodza_J._Piłsudskiego_do_mieszkańców_byłego_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego_(1919).
  • Andrzej Sulima Kamiński, W kręgu moralnej i politycznej ślepoty. Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Lwów_(1918–1919).
  • Włodzimierz Borodziej. Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 7, cz. 2. Dwudziestolecie międzywojenne 1919–1939, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2020, s. 43.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida