Walki o granicę wschodnią. Kształt terytorialny II Rzeczypospolitej – podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment wypowiedzi Michaiła Tuchaczewskiego, głównodowodzącego Armią Czerwoną w 1920 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 142.
  • Źródło: Fragment traktatu pokojowego zawartego w Rydze 18 marca 1921 r. Cytat za: Historia w tekstach źródłowych, cz. 3, oprac. T. Maresz, K. Juszczyk, Rzeszów 1999, s. 66.
  • Źródło: Fragment dokumentu rządowego z 1922 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 155.