Warsztaty interpretacyjne. Ewa Lipska Pełny ekran

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Legeżyńska, Ewa Lipska. Cytat za: http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/ewa-lipska/.
  • Źródło: Antoni Libera, Dawniej to były czasy!, [w:] Madame.
  • Źródło: Piotr Śliwiński, Poezja, czyli bunt, [w:] Poznawanie Herberta, t. 2.
  • Źródło: Ewa Lipska, Pełny ekran.
  • Źródło: Agnieszka Osiecka, Ludzkie gadanie.