Wartości i postawa franciszkańska

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, t. 1, tłum. Zbigniew Żabicki, Warszawa 1968, s. 281–290.
  • Źródło: Modlitwy Św. Franciszka – Wykład modlitwy „Ojcze nasz”, dostępny w internecie: http://franciszkaniewtoruniu.net/sw-franciszek-z-asyzu/modlitwy-sw-franciszka-wyklad-modlitwy-ojcze-nasz/.
  • Źródło: Jakub de Voragine, Legenda o św. Franciszku , [w:] tegoż, Złota legenda, tłum. Janina Pleziowa, Warszawa 2000, s. 467–472.
  • Źródło: św. Franciszek, Pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń, tłum. Kajetan Ambrożkiewicz, dostępny w internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Franciszek-z-Asyzu-Piesn-sloneczna-albo-pochwala-stworzen;503456.html [dostęp 31.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida