Widmo – Pustelnik – Gustaw – Konrad, czyli polskie wersje bohatera romantycznego w Dziadach Adama Mickiewicza

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zofia Stefanowska, Posłowie, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 154.
  • Źródło: Maria Cieśla-Korytowska, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady, Kraków 1998, s. 7–8.
  • Źródło: Zofia Stefanowska, Posłowie, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 147–148.
  • Źródło: Zofia Stefanowska, Posłowie, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 141–145.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Część III, Warszawa 1974, s. 158–202.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Część III, Warszawa 1974, s. 45–48.
  • Źródło: Dziady. Część IV, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 101–107.
  • Źródło: Dziady. Część II, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 39–42.
  • Źródło: Upiór, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady. Część II, IV i I, Warszawa 1973, s. 7–11.
  • Źródło: Alina Witkowska, Słowo i czyn, Warszawa 1986, s. 142.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida