Wizja przyszłości Unii Europejskiej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Radosław Potorski, Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 28.08.2019 r.].
  • Radosław Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 5.09.2019 r.].
  • Freedom House: Kryzys demokracji w 2017 r. najpoważniejszy od ponad dekady, dostępny w internecie: zw.lt [dostęp 6.09.2019 r.].
  • Audyt siły w stosunkach UE–Rosja, [w:] Lucas Edward, Nowa zimna wojna, Poznań 2008.
  • Leonard Dick , Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida