Wizja przyszłości Unii Europejskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Radosław Potorski, Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 28.08.2019 r.].
  • Źródło: Radosław Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 5.09.2019 r.].
  • Źródło: Freedom House: Kryzys demokracji w 2017 r. najpoważniejszy od ponad dekady, dostępny w internecie: zw.lt [dostęp 6.09.2019 r.].
  • Źródło: Audyt siły w stosunkach UE–Rosja, [w:] Edward Lucas, Nowa zimna wojna, Poznań 2008, s. 26.
  • Źródło: Dick Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 325–326.