Wizje przyszłych wojen

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Oramus, Współczesne wojny plemion, „Świat Nauki” 2004.
  • Źródło: Lucyna Kulińska, Zmierzch Zachodu? Problem cywilizacji na przestrzeni wieków, [w:] Konflikty współczesnego świata, red. Borkowski, Kraków 2001, s. 52.
  • Źródło: John Gray, Postęp – złudzenie z przyszłością, „Gazeta Wyborcza” 18.02.2005 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl.
  • Źródło: Zdzisław Polcikiewicz, Właściwości przyszłych wojen oraz ich implikacje społeczne, dostępny w internecie: yadda.icm.edu.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Źródło: Mariusz Kamiński, Precz z technologią i nauką! Czego żądają współcześni przeciwnicy postępu?, dostępny w internecie: wp.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
  • Źródło: Jan Polowczyk, Jak (…) przewidział moherowe berety, 3.04.2007 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
  • Źródło: Ewa Liszkowska, Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne Immanuela Kanta i Francisa Fukuyamy, „Historia i polityka” 2012, nr 8 (15).
  • Źródło: Zdzisław Polcikiewicz, Właściwości przyszłych wojen oraz ich implikacje społeczne, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 1 (163).
  • Źródło: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego (…), dostępny w internecie: capitalbook.com.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: capitalbook.com.pl [dostęp 1.10.2020 r.].