Władza jako zjawisko społeczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999, s. 9–10.
  • Źródło: Stanisław Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 139.
  • Źródło: Paweł Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 440.
  • Źródło: Fryderyk Engels, Karol Marks, Manifest komunistyczny, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, tłum. Tadeusz Zabłudowski, Warszawa 2000, s. 404.
  • Źródło: Św. Tomasz z Akwinu, O władzy, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 1, tłum. Jacek Salij, Warszawa 2000, s. 189–190.
  • Źródło: Thomas Hobbes, Lewiatan, tłum. Czesław Znamierowski, Warszawa 2009, s. 206.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Zbigniew Rau, Warszawa 1992, s. 222–223.
  • Źródło: Paweł Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 428.